mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Küldetésnyilatkozat

 

Könyvtárunk, a kunszentmiklósi Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár, a Varga Domokos Általános Művelődési Központ intézményegységeként működő kettős funkciójú könyvtár.

Kunszentmiklós város közoktatási és kulturális alapintézménye.

Egyrészt biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást, másrészt az általános iskola könyvtári feladatairól is gondoskodik.

Munkáját ebben a sajátos ötvözetben végzi, nem tévesztve szem elől az eltérő funkciókat; az ebből fakadó gyűjteményi, feltárási, de legfőbbképpen szolgáltatási és módszerbeli sajátosságokat, amelyeknek azonos személyi és tárgyi feltételekkel kell megfelelnie.

Alapvető célunk és küldetésünk minél több elégedett olvasó, valamint az itt dolgozó munkatársak képzett és segítőkész csapata.

Könyvtárunk fő feladatának azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelődésre és a színvonalas szórakozásra.

 

Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

 

-         a szervezett oktatásban (általános,- középiskola,- felsőoktatás) és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, az iskolák pedagógiai programját

-         az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését

-         az élethosszig tartó tanulást

-         a társadalom, a tudomány, a kultúra területén való tájékozódást

-         a hátrányos helyzetűek megfelelő könyvtári ellátását

-         városunk természeti értékeinek kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak bemutatását, kutatását

-         a szabadidő hasznos eltöltését

-         kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet folytató rendezvényeivel a város kulturális életébe való bekapcsolódást.

 

 

 

A kitűzött célok megvalósítása érdekében:

 

-         könyvtárunk a gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsájtja

-         biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében

-         az elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejleszti az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait

-         közhasznú információt nyújt

-         tevékenységét összehangolja a városban működő más közgyűjteményekkel, oktatási és közművelődési intézményekkel.

Könyvtárunk munkája során fontosnak tartja az emberi értékeket.

A könyvtárhasználókkal fontos a személyes kapcsolat kiépítése, a barátságos hangvétel.

A könyvtárnak olyan kulturális alapintézménynek kell lennie, ahol a hagyományos emberi kapcsolatok megőrződnek, ahol lehetőség nyílik a kötetlen eszmecserére és szabad információszerzésre.

Jövőképünkben olyan könyvtár szerepel, amely a mintegy 10 ezer fős város könyvtári igényeit jól szervezett és feltárt gyűjteménnyel elégíti ki.

olvasóbarát szolgáltatásokat nyújt mind a klasszikus könyvtári, mind az új típusú információszolgáltatás terén, és így a város kedvelt kulturális találkozóhelyévé válik.

 

                                                           „Oh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,

                                                                       hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:

                                                           mert a Könyv is Élet és él, mint az ember, így él:

                                                                       Emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”

                                                                                                          /Babits Mihály/

 

Share