mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Varga Domokos Általános Művelődési Központ

Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtára

 

Az 1997. évi CXL. törvény  - a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, s ezen belül a II. fejezet a könyvtárhasználók jogait és könyvtárhasználat feltételeit rögzíti.

Az 65. § értelmében a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

Könyvtárunk nyilvános közművelődési könyvtár is, így szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja.

Könyvtárunk szolgáltatásait az alábbi helyen és időben lehet igénybe venni:

 

Varga Domokos Általános Művelődési Központ

Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár

6090

Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.

Tel/fax: 76/351-344/15-ös mellék

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 

Nyitva tartás:

Hétfőtől – péntekig               8-17 óráig

Szombat                                9-12 óráig

 

Könyvtárunk a tanítási szünetekben is nyitva tart. A nyári hónapokban a szombati nyitva tartás szünetel.

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

-         a Könyvtár egész területén tilos a dohányzás, az olvasói terekben nem szabad étkezni, inni. Az intézmény előterében lévő ital automatát csak ott használhatják a látogatók.

-         Táskával, csomaggal az olvasói térbe bemenni nem szabad.

-         az olvasói terekben a mobiltelefon használatát kerüljék a látogatók, ennek használata az intézmény előterében engedélyezett.

 

SZOLGÁLTATÁSOK

 

Térítésmentes szolgáltatások:

 

-         Könyvtárlátogatás

-         A könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata

-         Állományfeltáró eszközök használata

-         Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

-         Rendezvények látogatása

 

Térítéses szolgáltatások

 

Beiratkozás

 

a beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatokat: név, születési hely és idő, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványának száma.

A személyes adatokban bekövetkezet változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

A felvett adatokat kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

A beiratkozási díj 1 évre érvényes.

 

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:

-         16 éven aluli diákok

-         a nyugdíjasok

-         a pedagógusok, közgyűjteményi dolgozók

-         intézményünk dolgozói

Az érvényes beiratkozási díjakat a könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza.

A beiratkozott olvasók olvasójegyet kapnak, amely az olvasó egyedi azonosítóját, nevét, címét valamint a könyvtár adatait tartalmazza.

Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja. Ha másnak átadja, és esetlegesen abból kár keletkezik, az az olvasójegy tulajdonosát terheli.

 

Könyvkölcsönzés

 

Egy alkalommal 8 db könyv kölcsönözhető 3 hét időtartamra.

Amennyiben nincs előjegyzés, a fenti kölcsönzésű könyvekre két alkalommal meghosszabbíthatóak.

Az olvasó kérésére előjegyzést veszünk fel, az éppen kölcsönzés alatt lévő könyvekre, és beérkezéskor értesítjük az olvasót.

Az állományból hiányzó könyvek könyvtárközi kölcsönzéssel érhetők el.

A tartós tankönyvek használatára speciális szabályok vonatkoznak:

-         a tartós tankönyvek kikölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül sor

-         a természetes elhasználódás felett okozott kárért a tanuló anyagi felelősséggel tartozik

-         a tanév folyamán a tartós tankönyvek tisztaságára, épségére fokozottan ügyelni kell

 

Könyvtárközi kölcsönzés

 

 

Az intézménybe beiratkozottak részére:

 

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg,

könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. Az ilyen módon átadott

dokumentumok használatának feltételeit a könyvtár szabja meg.

 

A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formái:

-         eredeti formában

-         másolatban

-         elektronikus formában

 

 

Más könyvtárak részére:

 

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói

számára is hozzáférhetővé teszi, könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományból egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani stb. munkákhoz szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helytörténeti munkák, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése megtagadható.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában 4 hét, de

szükség esetén ez az idő csökkenthető vagy növelhető. Eredeti dokumentum kölcsönzésekor ez a szolgáltatás díjtalan, másolat küldése esetén fénymásolási díjat kell fizetni és mindkét esetben a postaköltséget a kérő könyvtár köteles téríteni.

 

Folyóirat-kölcsönzés

 

Egy alkalommal 5 db folyóirat kölcsönözhető, 7 nap időtartamra. Az aktuális számok csak helyben használhatók illetve csak hétvégén zárástól-nyitásig kölcsönözhetők ki.

 

Audiovizuális állomány kölcsönzése

 

Egy alkalommal 3 db (hanglemez, CD – DVD – videokazetta) kölcsönözhető 3 nap időtartamra.

 

 

Kézikönyvek kölcsönzése

 

Kézikönyveket a könyvtár csak indokolt esetben kölcsönzi ki.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

 

-         A könyvtárba beszerzett dokumentumok Kunszentmiklós vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.

-         A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetésszerűen használni, az esetlegesen okozott kárt megtéríteni.

-         Az iskola tanulói a könyvtárban – az alapvető viselkedési normákat – a fegyelmezett, kulturált viselkedést kötelesek betartani.

-         Aki a könyvtár rendeltetésszerű működését viselkedésével zavarja, a szolgáltatásokból meghatározott időre kizárható, illetve a használatra korlátozható.

-         A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás során az intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.

-         Ha a kölcsönző a dokumentumot elveszítette vagy megrongálta, köteles ugyanazon mű ugyanazon kiadásának egy példányát a könyvtárnak beszolgáltatni.

-         Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat kártérítés illeti meg, amely az elveszett dokumentum aktuális beszerzési vagy piaci ára. A dokumentum értékét a könyvtáros állapítja meg a bolti vagy az antikváriumi ár alapján.

 

REKLAMÁCIÓ

 

A könyvtárhasználó észrevételeivel, panaszaival a könyvtár vezetőjéhez, az intézmény igazgatójához, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályához fordulhat.

 

Share