mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Fogyatékosok helyzete Kunszentmiklóson

 

 

Kunszentmiklós a Duna-Tisza közén, a Dél-alföldi régióhoz tartozó Bács-Kiskun megyében található.  Kunszentmiklós, város. Belterülete 668 ha, lakosainak száma 8778 fő.

A város kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik: 5 háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi rendelő, 2 fogorvos, 3 védőnöi körzet és 1 iskolai védönöi körzet található.

Városunkban a szociális alapelltást az Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat valamint a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának Házi Segítségnyújtó Szolgálata biztosítja.

A fogyatékkal élők száma 509, mely az alábbi megoszlást követi: Látássérült 45 fő, hallásérült 40 fő, értelmi fogyatékos 49 fő, mozgássérült 25 fő, megváltozott munkaképességű 350 fő. A város számára komoly kihívást jelent a közintézmények akadálymentesítése, illetve a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése. Teljesen akadálymentesített közintézmény csak a Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány és a Központi Posta , és az Egészségügyi Központ épülete, ezen kívül csak részleges akadálymentesítésről beszélhetünk a Varga Domonkos ÁMK, Sportcsarnok, Munkaügyi Központ, valamint Járási Kormány Hivatal esetében az épületbe való bejutás már megoldott, de az épületeken belüli közlekedés már nem mindig sikeres. A Családsegitő Központba sem egyszerű a bejutás. A COOP szakületek és a helyi TESCO üzlete, mindehol teljesen akadálymentesítettek, jól megközelíthetőek. Ami a legszégyenteljesebb az az, hogy a város Polgármesteri Hivatala semmilyen szinten nincs akadálymentesítve. Tolokocsival segítség nélkül semmit nem lehet elintézni, mert be sem lehet jutni az épületbe.

Védett munkahely 1 működik városunkban, ahol az érintett célcsoport 6-7%-a jut munkalehetőséghez. A foglalkoztató számára ingyen biztosít ingatlant az önkormányzat, de a fenntartás így is komoly nehézséget jelent a kevés megrendelés miatt.

Esélyegyenlőségi tervvel az önkormányzat rendelkezik, a többi közintézmény nem.

A munkanélküliség komoly problémát jelent a vársos számára. 1990-óta a munkanélküliségi ráta soha nem volt 9% alatt. 450-650 fő között szokott mozogni a hivatalosan munkanélküliként nyilvántartott személyek száma. Azonban legalább ennyien  nincsenek regisztrálva akiket nem lát a rendszer és semmilyen hivatalos jövedelmük nincs. A fogyatékkal élők ezen a területen is sajnos felülreprezentáltak és ki vannak szolgáltatva ezen nehézségek előtt is. Sokat gondolkoztunk, hogy miként is tudunk valamilyen módon segíteni. Így 1996-ban Kunszentmiklóson élő sérültek és hozzátartozóik, valamint az őket támogatók (Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete) létrehozták a Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítványt.

Az alapítvány célja: A fogyatékkal élő emberek rehabilitációja, érdekvédelme, segítése, és a tényleges esélyegyenlőség elérése az élet minden területén.

Elsődleges célcsoport a helyi és a mozgássérült csoportok. Valamint az Összefogás Ipari Szövetkezetnél dolgozó és ott lakó Otthon-csoportos halmozottan fogyatékos 4 felnőtt fiatal (Kiss Adrienn, Zürmülh Emil, Vass Szilvia, Szőnyi Zoltán,) és most már csak bejáró otthoncsoportos Szappanos Vilmos.

Működésük kezdetén nem volt saját épületük. Így bérelt helyiségekben tevékenykedtek. 2000. év elejétől már a mostani épületükben (6090 Kunszentmiklós, Rózsa u. 9) folytatják tevékenységünket. Ez jelen időben is zajlik. 1998.01.08. Közhasznú besorolást kértek az alapítvány számára, melyet meg is kaptak. 1998.03.20. Önálló Élet Mozgalomhoz csatlakoztak, mellyel országos szintű kapcsolatrendszerre tettek szert hasonló civil szervezetek körében. 1998.04.15 indult egy programjuk, melyet az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól támogatott, melynek célja 18 fő megváltozott munkaképességű ember oktatása és foglalkoztatása 18 hónapon keresztül. Ezt másodikként nyerték el az országban. 11.000.000.-Ft-os költségvetése volt.

1999.02.20 Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi központ Rehabilitációs pályázat beadása, lebonyolítása, melynek folyományaként megvették (Kunszentmiklós Rózsa Ferenc u. 9. számú épület)    a jelenleg is székhelyként funkcionáló ingatlant. Pályázat értke 8,5 millió forint volt.

Közben 2000-ben fogyatékosok sportéletével is el kezdtek foglalkozni. Ezt a tevékenységet 2003-ig végezték, amikor is a sporttörvény megszületésével az alapítványok, mint jogi személyiségek már nem foglalkozhattak közvetlenül sporttevékenységekkel. Ezt a tevékenységet átadtuk a közben megalapított Tűzszekerek Fogyatékosok Sportegyesülete számára. Egy Boccia nevű játékkal foglalkoznak, mely Paralimpiai versenyszám is. Ez egy stratégiai és ügyességi játék agysérült mozgáskorlátozottak számára. Minél súlyosabb állapotú valaki annál magasabb kategóriában versenyezhet (eredeti játék a francia „Pötan”, célgolyót kell eltalálni). Négy Kunszentmiklósi Kupát, Három Országos Bajnokságot és két edzőtábort szerveztünk, és bonyolítottunk le a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetségével közösen. Ezek mindig két napos rendezvények voltak 50-70 súlyos fogyatékkal élő embertársunk és kísérőik részvételével. Szappanos Vilmos nemzeti válogatott kerettag is volt két évig.

2003.01.01 Munkaerő-piaci Mentor Szolgálat beindítása. Az alapítvány a szociális szolgáltatásait tovább folytatta, valamint beindítottunk egy Munkaerő-piaci Mentori Szolgálatot a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ támogatásával (ez szintén pályázat volt közhasznú szervezetek részére). Ez a szolgáltatás a megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedésében nyújtott segítséget kistérségi szinten, Szabadszálláson, Tasson, Kunszentmiklóson, Kunadacson, Kunpeszéren, Dunavecsén, és Apostagon. Ez a projekt 2007. december végéig futott, valamint 4 főállású kiképzett mentort foglalkoztatott. Ez két ciklus volt 25 és 28 hónap időtartamban. Mentoroknak egy ciklusban 300 főt kellett programba vonni és ebből 90 főt a munkaerőpiacon elhelyezni minimum 1 hónapra, de törekedni kellett a minőségi elhelyezésre, ami 3 hónapon túli munkaviszonyt jelentett. Az elszámolást munkaszerződésekben mérte a Munkaügyi Központ.

Jó kapcsolatokat alakítottak a helyi munkaügyi kirendeltséggel, a helyi önkormányzatokkal, és civil szervezetekkel. Ez a megyénk egyik leghatékonyabb munkaerő-piaci programja volt, jó kondíciókkal és nagyon hatékony háttértámogatással, a Megyei Munkaügyi Központ felügyeletével. Két országos konferenciát is közösen szerveztünk a Megyei Munkaügyi Központtal. Ez lett alapítványunk fő tevékenysége. Munkánk elismerést is kapott 2005-ben. Az akkori munkaügyi minisztertől elismerő oklevelet kaptunk, melyet országosan csak két-három civil szervezet kap meg egy évben. Aztán a közigazgatás átszervezésével a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ megszűnt, helyette régiós irányítás lett, ami a mentor programok végét jelentette 2007. 12. 31.-től.                     

2006-ban az Alapítvány beadta a 176/2005. (IX.2) Korm. rendelet alapján az akkreditációs kérelmet. Az Akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánító ALAPTANÚSÍTVÁNYT 2006. november 02. napján kapták meg. A 2007.07.01-el kötött Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatási szerződés a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal lehetőséget adott az alapítvány számára, 2 illetve 2008-tól 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazására, akik Szociális iroda ingyenes szolgáltatásait biztosították 2012. 12.31.-ig- Jelenleg önkéntes munkában oldja meg aza alapítvány. Ez mellett jelenleg az Otthon-csoportosok részére, szerveznek szabadidős programokat.

2013-05-10-től a Nemzeti és Rehabilitációs Hivatal, TÁMOP 1.1.1-12 Uniós Projektje keretében Kirendeltséget hozott létre Kunszentmiklóson, hogy a B1, C1, mínősítésű és jelenleg rehabilitációs ellátásban részesülő emberek számára a foglalkozási rehabilitáció megvalósítását és a tartós elhelyezkedésükben való segítségnyújtást biztosítsa. Ez magában foglal képzésben és munkatapasztalatszerésben való részvételt, ezek mellett a kirendeltség biztosít tanácsadást és mentori szolgáltatást ügyfelei részére. A projektben való részvétel teljesen ingyenes.

Elérhetőség a Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány épületében, hétfőtől péntekig 8-16-órági lehetséges. Minden érdeklődőt várnak a Kirendeltség munkatársai.

Share