mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Az Öreggimnázium

              

Az utcai sarka                                                                      Az udvar felőli része

 

Illyés Bálint kutatásai 1679-et jelölik az Öreggimnázium alapítási dátumaként és a Debreceni Kollégium partikulájaként való működés kezdeteként.

    1735-ben Szőnyi Virág Mihály lelkipásztor nevéhez fűződik az iskola kiemelése a környékbeli „schola reformata” –k közül. Az iskola elnevezése Kis – Kunszentmiklósi Reformátusok Oskolája volt. A ma is álló utcai szárnyat 1798-99-ben építették. 1830 körül lett általánossá a gimnázium elnevezés.

A reformkorban Kelemen Gergely igazgatósága alatt élte első „fénykorát” a gimnázium: a későbbi negyvennyolcas ifjak, valamint több helyi és országos hírű személyiség tanult a keze alatt: Ács Károly, a későbbi „gerillavezér”, Bankós Károly, Petőfi barátja és hű kortese. Virágh Gedeon, aki Prága mellől hazahozta huszárszázadát a szabadságharc kitörésének hírére. Később az aradi vár foglya, ahol 9 évet töltött.

 A szabadságharc utána ismét megkezdte munkáját az iskola. 1854-ben azonban több alföldi iskolával együtt megszűntették az iskolát. A város nem hagyta az iskoláját. A képviselő – testület határozatában kimondta, hogy vállalja a nyilvános algimnáziummá fejlesztés összes költségét. 1856 októberében új épületszárnnyal bővült az iskola épülete.

 1866-ban Baksay Sándor került az egyház élére, aki csöndes, de szívós munkával rendbe hozta az egyházat és megerősítette a tanári kart.

 1886-ban fölépült a ma is álló északi szárny két új tanteremmel és tágas auditóriummal.

Baksayt 1904-ben püspökké választották, de nem mozdult ki a maga emeltette „Bakerionjából”. A későbbi nyelvtudós, Mészöly Gedeon is tanított az intézményben. Felvetődik a főgimnáziummá fejlesztés. 1913-ban indult az első főgimnáziumi osztály, ebben az osztályban már leánytanulók is voltak. Baksay Sándor 1915-ben hunyt el és szinte mindenét a gimnáziumra hagyta.

     1924-ben ismét felvetődött a megszűntetés ténye az Országos Közoktatási Tanács részéről, de ekkor is győzött az összefogás és kunszentmiklósi reálgimnáziumként tovább működött.

     1926-ban bensőséges ünnep keretében vette fel Baksay Sándor nevét és elkezdődött az iskola második fénykora.

    2003-ban újították fel és szentelték fel az épületet.

A felújított Öreggimnázium

Share