mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEK

· 1.   TIOP 1.2.3.

TIOP-1.2.3-11/1 kódszámú, a TIOP a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastuktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázati felhívásra a „Tinódi Lantos Sebestyén nyomdokain” – a könyvtári infrastruktúra fejlesztése a Varga Domokos Általános Művelődési Központban.

Az elnyert támogatás:7 954 425 Ft

Az összevont könyvtár és művelődési ház intézményegységünkben a számítógépes infrastruktúra bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, hogy olyan érdeklődők is a könyvtár felé forduljanak, akik elsődlegesen az elektronikus információszolgáltatásra tartanának igényt, keresik az Internet lehetőségét, esetleg a könyvtárat virtuálisan használnák.

Olvasóink alapvető elvárása, biztosítani a könyvtár 24 órás on-line elérését, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtson az oktatás-képzés különböző formáiban résztvevőknek, valamint a fogyatékosoknak, a hátrányos helyzetűek számára.

Az egyik legfontosabb célunk az infrastruktúra-fejlesztéssel a nem formális és az informális tanulás, a tájékoztatás támogatása.

Elő kívánjuk segíteni a városunkban, a kistérségben élők életminőségének javítását, a közművelődési szolgáltatások elérhetőségének javítását.

Egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtésével új lakossági rétegeket kívánunk bevonni a szolgáltatások körébe.

Az integrált könyvtári rendszer fejlesztése, az on-line szolgáltatások bevezetése a hozzáférés növelésével a jelenleginél szélesebb körben kapcsolja be a lakosságot a hagyományos és on-line szolgáltatásokba. Ezek mellett természetesen a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűeket támogató fejlesztések is további fontos célt képeznek.

Könyvtárunk lemaradása a gépesítés terén mindenképpen továbblépést igényel!!! A néhány évvel ezelőtti könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat is egyik fő hiányosságként emelte ki a számítógéppark illetve a könyvtári honlap hiányát, hiszen csak újabb gépek beállításával tudja megvalósítani a könyvtár az elektronikus szolgáltatások elindítását, amelyhez nemcsak könyvtárosi munkagépekre, hanem felhasználói gépekre, illetve a SZIRÉN könyvtári szoftverre is nagy szükség van.

A könyvtári honlap szintén elengedhetetlenül fontos a mai, folyton változó világunkban, amelyet folyamatosan frissíteni kell, az olvasókat eligazító, tájékoztató információval feltölteni.

Jelenleg, ha viszonyítani akarok a megye többi városi könyvtárához, mind a dolgozók létszámában, mind a számítógépes infrastruktúra tekintetében szinte a legalul-maradottabbakvagyunk.

Nagyon jó lenne a jó irányba elindulni, egy jó könyvtárat csinálni, ezért is örvendetes sikeres részvételünk ezen a pályázaton, hogy az előzőekben megfogalmazott célokat meg tudjuk valósítani.

· 2.   TÁMOP 3.2.4.

TÁMOP-3.2.4.-A-11/1 kódszámú TÁMOP a „Tudásdepó-Expressz” a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című pályázati felhívásra, ami szintén a könyvtár, a könyvtári szolgáltatások fejlesztését célozza meg.

Az elnyert támogatás: 24 876 910,FT

A pályázati támogatással elérni kívántcélok

A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás fejlesztés.

Távoli elérésű 24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatások megvalósítása.

Olvasókultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésével.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

Egységes országos lelőhelyi-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok kialakítása, fejlesztése.

Interaktív könyvtári portál kialakítása a tanulási szükségletekhez.

A kötelező tevékenységekhez szükséges informatikai, műszaki, bútor és képzés szolgáltatás szükséglet beszerzése.

Fenntartási kötelezettség

 

Az öt éves időtartam alatt a könyvtári közszolgáltatásokat biztosítani kell. A beszerzett eszközöket elidegeníteni nem lehet. Illetve folyamatosan adatszolgáltatási  és dokumentum megőrzési kötelezettség van.

 

 

 

Share